מעוניין לקנות עסק

מעוניין לקנות עסק
עסקים רוכשים בנסיבות שונות. עבור אדם הרוצה להיכנס לתחום העסקים רכישה של עסק קטן ומצליח היא הזדמנות טובה. הוא משקיע סכום כסף אותו הוא מגייס ממקורות עצמיים או מהלוואות ומקבל עסק פעיל שמניב הכנסות. בדרך כלל הוא מבקש וגם מקבל ליווי של המוכר שכולל חפיפה טובה וייעוץ לאורך מספר חודשים עד שהוא חש שהוא יכול לתפקד לבד. נסיבות אחרות לרכישת עסקים היא כאשר בעל עסק רוצה לרכוש מתחרה יריב ועל הדרך להרחיב פעילותו, כאשר רוצים להיכנס לתחום חדש משיק לפעילות הקיימת ובנסיבות אחרות.
אדם אשר מעוניין לקנות עסק צריך לעשות זאת בזהירות ולאחר שהוא בצע את הבדיקות הנדרשות עליו. בדיקות מקיפות על הפעילות השוטפת והפיננסית עושים על ידי בדיקת מסמכים כספיים ואחרים. דו"חות מבוקרים על ידי רואי חשבון של חברה ודו"חות אחרים מספקים מידע רב על מחזורים כספיים חודשיים ושנתיים, הוצאות והכנסות, רווחים או הפסדים, תזרימי מזומנים ועוד. בנוסף, כדאי לבדוק רשימת לקוחות וספקים, לקבל מידע על הידע הארגוני וההון האנושי, לראות חוזים עתידיים ומידע אחר חשוב.
לאחר הבדיקות הללו מגיע שלב ההתמקחות, וכאן מומלץ לרוכש להגיע כבר עם החלטה על גבולות הסכום שהוא מוכן להשקיע. במידה והמשא ומתן מצליח אזי יש צורך לערוך הסכם רכישה על ידי עורך דין. כאשר שני הצדדים מרוצים וסוברים כי ההסכם הינו הוגן אזי יש סיכוי סביר שהוא ימומש. בהסכם בו יירשמו כל ההסכמות והאלמנטים הנדרשים ולאחר חתימתו, תתבצע העברת הבעלות בפועל. במקרה של רכישת חברות יועברו המניות מהמוכר לרוכש. מומלץ להיעזר ביועצים כלכליים ופיננסיים בעת התהליך. עורכי דין, רואי חשבון ומומחים נוספים יכולים לסייע בבדיקות, בייעוץ, בהכנת ההסכם ובנושאים אחרים העומדים על הפרק.