איך לפתוח עסק

פתיחת עסק חדש הוא תהליך מורכב הכרוך בביצוע פעולות פרוצדורליות רבות אשר יש לבצע ודרישות רבות אשר יש לעמוד בהן ולמלא. להלן מידע כללי אודות פעולות אלו. חשוב לציין שהדרך הטובה והיעילה לפתיחת עסק חדש היא פניה אל אנשי מקצוע כגון יועצים עסקיים ומשפטיים. יש לקחת בחשבון שפתיחת עסק היא אינו עניין פשוט, מדובר בנושא מורכב שיש לתכנן באופן מוקפד ולקבל כמה שיותר עזרה מקצועית בכדי לבנות את יסודותיו של העסק החדש בצורה הטובה ביותר. במיוחד כאש רוכשים עסק בכיינות ומגיעים לשלב של חתימה על חוזה זכיינות.

איך פותחים עסק

השלבים לפתיחת עסק

  • פתיחת עוסק מורשה או רישום כחברה בע"מ לצורך הרישום במשרדי מס ערך מוסף. כל עוסק המפעיל כל פעילות עסקית מחויב לדווח על כך לרשויות הממשלתיות. במקרה ומדובר בחברה, יהיה לצרף את פרטי החשבון העסקי ואת חותמת החברה.
  • רישום במשרדי מס הכנסה, זו פעולה שיש לבצע עם פתיחת העסק החדש.
  • יש לפתוח חשבון בנק עסקי אשר בו תתנהל כל הפעילות הכספית של העסק.
  • יש להירשם במשרדי הביטוח הלאומי מיד עם פתיחת העסק, בפעולה זו מחויב כל בעל עסק בישראל, בין אם מדובר בעוסק עצמאי או חברה.
  • עוד לפני פתיחת העסק עצמו יש לברר מהם הדרישות לקבלת עוסק מורשה ולוודא כי העסק אכן עומד בדרישות אלו.
  • לאחר פתיחת העסק יש לגשת לעירייה או לרשות המקומית בכדי להירשם לצורך הסדרת מיסי העירייה.
  • יש לפנות לשירותי מקצועיים לצורך פתיחת תיק ניקויים במס בביטוח הלאומי ובמס הכנסה.
  • לכל עסק חייבת להיות היכולת להפיק קבלות וחשבוניות, לכן חובה על כל עוסק להדפיס חשבוניות באופן ידני או באמצעות תוכנה ייעודית לכך.

ישנן פעולות עסקיות נוספות שיש לבצע. בכדי לקבל מידע נוסף ניתן לפנות לשירותיה של חברה מקצועית המתמחה במתן ליווי עסקי לעסקים חדשים.

 

 

 

 

 

 

הסדנאות שלנו