איך מוכרים עסק פעיל

אנשים רוצים לעזוב עסק אשר בעלותם מסיבות אישיות, בגלל תחושת שובע ומיצוי, בגלל רילוקיישן ומסיבות נוספות. השאלה היא איך מוכרים עסק פעיל ומתפקד במחיר הראוי ביותר שישקף את מצבו האמיתי? עסק עובד ומצליח קל, יחסית, למכור בתנאי שמציגים אותו נכון ועושים הכנות מתאימות. יש להכין מסמכים פיננסיים חשובים ובכלל זה: דו"חות רווח והפסד המבוקרים על ידי רואה חשבון. כן, יש להציג תזרימי מזומנים, מחזורים כספיים שנתיים המחולקים לחודשיים ועוד נתונים כלכליים חשובים.

ככלל, יש נכסים אותם ניתן להעריך דוגמת: נדל"ן, ציוד, מלאי סחורות, חומרי גלם ועוד. בנוסף לכל אלו, ירצה כל לקוח לקבל מידע על רשימת לקוחות, על כוח האדם והידע הארגוני, חוזים עסקיים עתידיים אם קיימים ועוד. על פי כל אלו האחרונים ופרמטרים נוספים ניתן להעריך את המוניטין שהוא חלק חשוב במחיר. הרוכש עצמו יקבל את כל הנתונים הללו ויכניס למשוואה פרמטרים אחרים. בין היתר: את יכולותיו וניסיונו, את הידע שיביא עימו שדרוג הניהול, תכניות לייעול המערכת ועוד. במידה וכל אלו יתאימו לו הוא ירצה לחתום על הסכם מסודר שבו יפורטו כל האלמנטים החשובים.

מומלץ מאוד לקבל ייעוץ וליווי ממומחים כלכליים ומשפטיים בעלי ניסיון מצטבר בתחום. הם יכולים לייעץ ולספק מידע לגבי השאלה איך מוכרים עסק פעיל בתמורה ראויה. אחת העצות שהם יכולים לתת היא שהמוכר יציע ליווי לרוכש לאורך כברת דרך ראשונה. הדבר מעיד על כך שהוא מוכן לסייע לו ככל יכולתו בתחילת הדרך. הרוכש מעריך, לרוב הצעה כזאת וגם אם לא ישתמש בה הרי שהדבר יחזק את בטחונו בעסקה. בדיקת נאותות טובה ומוצלחת, הצלבת מידע ממקורות אחרים, ביטחון עצמי ביכולת ניהול העסק יתרמו רבות לרוכש ויזרזו עסקה טובה לשני הצדדים.

הסדנאות שלנו