איך פותחים עסק

ההחלטה לפתוח עסק עצמאי היא החלטה מבורכת, אך דורשת ביצוע כמה תהליכים שהם בגדר חובה עבור כל יזם או קבוצה של יזמים בדרכם לפתיחת עסק חדש. יש לבצע תהליכים אלו בצורה נכונה ומשכילה, ואחת הדרכים היעילות ביותר לכך היא על ידי פנייה לחברות מקצועיות, אשר חלקן אף מבצעות חלק מהתהליכים הבירוקרטיים עבור היזמים. הרבה אנשים מעוניינים בפתיחת עסק זכיינות אבל לא יודעים איך להיות זכיין בישראל? במה זה כרוך? להלן מידע כללי אודות החובות הבסיסיות החלות על כל עסק חדש שעתיד להיפתח.

חובת רישום עסקים במע"מ

במדינת ישראל קיים חוק המחייב להירשם כעוסק מורשה במשרדי המע"מ, וזאת עוד לפני פתיחת העסק עצמו. לצורך רישום זה יש להציג במשרדי המע"מ מסמכים ואישורים שונים כגון:

  • צילום צ'ק, המהווה אישור מהבנק על קיום חשבון עסקי
  • ת"ז של בעל העסק
  • חוזים שונים כגון, חוזה שכירות של העסק וחוזים עסקיים שונים

ישנה גם אפשרות עבור עסקים קטנים, אשר הכנסתם השנתית לא עולה על 99,000 ₪ , להירשם כעוסק פטור והם למעשה יהיו פטורים מתשלומי המע"מ. על כל בעל עסק חדש בישראל חלה חובה להירשם ברשויות המס ולהצהיר על הכנסותיו.

ניהול חשבונות

כל עסק מחויב לנהל רישום של חשבונותיו ולהגיש דוחות שנתיים וחודשיים לרשויות המס. הדרך לעשות זאת היא באמצעות רואה חשבון ושירותי הנהלת חשבונות.

רישום בביטוח לאומי

בנוסף לשאר החובות החלים על עסקים חדשים, קיימת גם החובה להירשם במוסד לביטוח לאומי, יחד עם הרישום ברשויות המס. כמובן שיידרש מאותו העסק להעביר תשלומים חודשיים ודיווחים שנתיים.

השלב האחרון

הוצאת רישיון עסק – מדינת ישראל מגדירה כתשעים עסוקים שונים ככאלו המחויבים בהוצאת רישיון כדי לפעול. זהו תהליך מורכב ובירוקרטי בפני עצמו, לכן גם אותו מומלץ לבצע בעזרת אנשי מקצוע.

הסדנאות שלנו