בתי עסק למכירה

אנשים רבים רוצים להתפרנס מעסק בתחום אותו הם אוהבים ובו הם מתמחים. הצורך נובע מלהיות עצמאי ולא שכיר, לנצל תכונות קיימות ולהתפתח הלאה בלי תלות בקידום עליו החליטו מנהלים וגורמים אחרים. אחת הדרכים להיכנס לתחום היא באמצעות רכישות. איש עסקים בתחילת דרכו יכול לרכוש עסק קיים, קטן במימדיו או גדול יותר, ולהתפתח הלאה. קיימים מצבים נוספים כאשר עסק אחד רוכש עסק אחר באותו תחום, וכך הוא מרחיב את פעילותו וגם מסלק מהדרך מתחרה פוטנציאלי. בשני המקרים הללו, ובאחרים נוספים, ניתן לחפש ולמצוא בתי עסק למכירה באתרי תיווך העוסקים בכך.

לכל עסקה יש שני צדדים – הרוכש והמוכר. המוכרים יהיו חייבים להציג את מהות העסק ואת המסמכים הקשורים בו, וכאן מדובר על דו"חות רווח והפסד מבוקרים על ידי רואה חשבון, תזרימי מזומנים, תשקיפים לעתיד וכל מסמך אשר לדעתם ישקף את מצב העסק ואת המחיר הנדרש. המחיר נקבע על פי ערך הנדל"ן השייך לעסק, הציוד שברשותו, מלאי הסחורות וחומרי הגלם. כל אלו ניתנים להערכה מדויקת. לכל אלו מתווספות הערכות לגבי מוניטין הנקבע, בין היתר, על פי צבר הזמנות, חוזים עתידיים, כמות לקוחות ואיכותם, ספקים, מצבת כוח אדם ואיכותה, המבנה הארגוני של העסק ועוד.

הרוכש חייב לשקלל כל אלו, ובנוסף, לקיים הערכות משלו על סמך הידע, הניסיון והיצירתיות שהוא מביא עימו. כאן ישאל עצמו האם לעסק יש עתיד? האם התחום בו הוא עוסק בדעיכה? מה יהיה ניתן לחדש ועוד. על סמך כל הנתונים הקיימים וההערכות ובכפוף למחיר הוא יחליט אם הוא רוצה לרכוש ובאילו תנאים. בדרך זאת יכול המתעניין לבדוק מספר בתי עסק למכירה המעניינים אותו, ולבסוף, לבחור את המתאים ולערוך חוזה רכישה בו יירשמו כל התנאים החשובים.

הסדנאות שלנו