המדריך להקמת עסק

הקמת עסק חייבת להתבצע על פי כללים ברורים וקבועים. להלן שלבי הקמת עסק אותם יש לבצע בצורה עוקבת מבלי לדלג על אף אחד מהם.

השלב הראשון – אפיון העסק. יש צורך להחליט באיזה תחום הוא יפעל ומיהו קהל היעד. יש למצוא לו שם מתאים, לאפיין את המוצר/השירות אותם רוצים לספק. לקבוע את המיקום המרכזי לפעילותו, לערוך רשימת ציוד וחומרי גלם נדרשים ועלותם, לוודא שיש את הכספים הנדרשים לפתיחתו, או לבדוק שאכן קיימים מקורות מימון זמינים לכך.

השלב השני – הכנת תכנית עסקית. תכנית עסקית מספקת מבט כלכלי ופיננסי על מה שצפוי ליזם. נקודות חשובות האמורות להיכלל בה הן: עלויות והוצאות בגין הקמה, רכישת ציוד, הוצאות שיווק ופרסום, וכן, צפי של תזרים מזומנים, הכנסות ורווחים צפויים. התכנית מספקת מתווה ראשוני לתקופת ייסוד העסק.

השלב השלישי – קביעת סוג העסק ורישומו ברשויות. קיימות 3 ישויות שעל אחת מהן יש להחליט. האחת היא חברה בע"מ, השנייה עוסק מורשה והשלישית עוסק פטור. חברה הינה גוף משפטי שבעליה ו/או השותפים בה מקבלים מניות. עוסק פטור חייב בגביית ותשלום מע"מ, ואילו עוסק מורשה נחשב לעסק שמחזורו השנתי הוא עד 100,087 שח. הוא פטור מגביית ותשלום מע"מ. צריך לציין, כי יש תחומים בהם לא ניתן להירשם כעוסק פטור. לכל אחת מהישות יש יתרונות וחסרונות. הרישום לגבי כל אחת מעט שונה ובמקרים דוגמת חברה, יש צורך בתשלום אגרות שונות. את הרישום עושים במס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ. ההחלטה על הישות מתקבלת על ידי היזם על פי היקפי הפעילות, צרכיו, טעמו ורצונותיו.

מומלץ להיעזר ביועצים כלכליים, רואי חשבון ועורכי דין בעת פתיחת עסק. הם יכולים להכין תוכניות עסקיות, לבצע רישום, לייצג ובאופן כללי ללוות כל עסק מראשיתו ובהמשך הדרך.

 

 

הסדנאות שלנו