הסכם זיכיון

בכדי להבין מהו הסכם זיכיון, יש להבין תחילה את מטרתו. הסכם זה נוצר במהותו בכדי להגדיר את מערכת היחסים העסקית בין היזם, אשר עתיד להיות הזכיין של הרשת, לבין הרשת עצמה. הסכם זה מהווה התחייבות משפטית של שני הצדדים האחד כלפי השני. זכיינות ניתנת ליזם פרטי, או קבוצה של יזמים על יד רשת מסחרית כלשהי, אשר מעניקה להם את האפשרות להפעיל את אחד מסניפיה באופן פרטי, וכמובן להשתמש במוצרים וסימני המיתוג השייכים לה. בתמורה ישלם אותו יזם, ברגע שהפך לזכיין, דמי זיכיון לאותה רשת. רכישת זיכיון יכולה להיות הזדמנות עסקית מעולה עבור אנשים שרוצים להיות עצמאים ולא יודעים איך פותחים עסק. את כל התהליך ומשך ההתקשרות בין שני הצדדים מגדיר בדיוק הסכם הזיכיון, הנקרא גם חוזה זכיינות.

מה כולל בתוכו הסכם הזיכיון

כאמור הסכם זיכיון מגדיר את כל מערכת היחסים בין הרשת לבין הזכיין. הסכם זה כולל בין היתר:

  • הגדרה של תקופת ההתקשרות ביניהם
  • גובה התגמולים אשר ישלם הזכיין לרשת
  • מהן הזכויות והחובות בהענקת הזיכיון
  • דרכי ניהול הסניף בפועל
  • מה תהייה האכיפה במקרה של הפרת ההסכם
  • מהם ההיתרים וההגבלות בכל הנוגע לשימוש בסימני המסחר של הרשת
  • באילו תנאים ניתן להשתחרר מההסכם
  • הסכמה על מיקום הפעלת הסניף והבלעדיות אשר הרשת תעניק לזכיין במיקום זה

משמעותו של ההסכם

חשוב לציין שהסכם זיכיון הוא התחייבות משפטית לכל דבר, לכן יש לבדוק אותו ולחתום עליו אך ורק באמצעות עורך דין המומחה בתחום המסחרי. ישנן חברות תיווך בתחום היזמות אשר מציגות חוזים אלו כחוזים סטנדרטיים פשוטים ומאיצות ביזם לחתום עליהם, מומלץ לכל יזם להיזהר מכך. בארץ ומדינות נוספות בעולם, פרט לארה"ב, לא קיימים דינים הייחודיים לתחום הזכיינות, כאן טמונה החשיבות הגבוהה עבור יזמים ורשתות בפנייה לאנשי מקצוע לצורך ייעוץ מקצועי ומשפטי

הסדנאות שלנו