הקמת עסק זעיר

כל אדם אשר בכוונתו לפתוח עסק עצמאי, וודאי נתקל במושגים – "עוסק מורשה", "עוסק פטור" או "עוסק זעיר". חשוב להבין לאילו מצבים כל מושג רלוונטי. כאשר מבקשים להקים עסק חדש. עד שנת 2002 עסקים קטנים נקראו עוסק זעיר, אך החל משנה זו, הוחלף מושג זה על ידי רשויות המס במושג עוסק פטור בעקבות העדכון של חוק מס ערך מוסף (מע"מ). הגדרת סוג העוסק נקבעת על ידי כמות ההכנסות השנתיות של העסק המדובר. כל עסק חייב להירשם עם הקמתו במשרדי מס ערך מוסף ובמשרדי המס. כדי להירשם כעסק זעיר – עוסק פטור על העסק לעמוד במספר תנאים. מומלץ גם להיעזר במשהו שבמין עניין בתחום ויכול להסביר לכם איך לפתוח עסק בצורה הנכונה ביותר.

התנאים לרישום עוסק פטור – זעיר

ישנם שני תנאים עיקריים בהם עסק חייב לעמוד בכדי שיוכל להירשם כעוסק פטור:

  1. כמות הכנסות שנתית (נטו) שלא עולה על סכום של 99,003 ₪ – עסקים אשר סך ההכנסות השנתיות שלהם אינו עולה על סכום זה, יכולים להיות פטורים מתשלומי מע"מ ולהירשם כעוסק פטור.
  2. ישנם מספר עוסקים המוגדרים בחוק שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור כמו לדוגמה: אדריכלים, עורכי דין, מהנדסים, רואי חשבון ועוד.

מדוע להירשם כעוסק פטור ולא כעוסק מורשה?

עוסק פטור אינו מחויב בתשלום מע"מ ולכן גם אינו מחויב לגבות אותו מלקוחותיו, דבר המקל באופן משמעותי על התנהלותו הכספית של העסק. היות והוא אינו מחויב בתשלומים אלו, יש באפשרותו להגיש ללקוחות פרטיים שאינם עסקים הצעות מחיר זולות יותר. כידוע רק לקוחות עסקיים מקבלים החזרי מע"מ ולכן הפטור מתשלומי אלו מוזיל עלויות באופן משמעותי עבור הלקוחות הפרטיים. בנוסף לכך, כל ההתנהלות מול רשויות המס פשוטה יותר עבור עוסק פטור – זעיר, בניגוד לעוסק מורשה אשר חייב בעריכת והגשת דוחות חודשיים למס ערך מוסף ומס הכנסה, עוסק פטור מחויב בעריכה והגשה של דוח שנתי בלבד. כפועל יוצא מכך, כל ההתנהלות הקשורה בהנהלת החשבונות של העסק תהייה פשוטה יותר וגם כאן קיים חיסכון משמעותי בהוצאות עבור שרותיו של רואה חשבון. כאשר פותחים עסק מומלץ גם לבנות תוכנית עסקית ולעבד לפיה.

 

 

 

 

 

הסדנאות שלנו