זכיינות מסעדה

שיטת הזכיינות מתאימה לתחומים רבים שאחד הבולטים בהם הם ענף המסעדנות. בענף זה יכולות להיווצר התקשרויות עסקיות כאלו בגלל סיבות רבות. ניהול מסעדה הינו מורכב ורשת בעלת מוניטין איננה תמיד מעוניינת ליטול עליה את המטלה המורכבת הזאת. מנגד, זכיין המגיע מהתחום מכיר טוב מאוד אותו ויכול לקחת על כתפיו את ניהול הסניף. לזכיין, הדבר מתאים בגלל שהוא מקבל אפשרות למכירת אוכל של רשת בעלת מיתוג ומוניטין. כך, הוא מבטיח לעצמו מכירות רבות כבר מיום פתיחת המסעדה. זכיינות מסעדה יכולה להתבטא גם בזכיינות בתי קפה.

צריך להוסיף לזה את העובדה שהרשת רוצה בהצלחתו, וכן, את העובדה שהוא יכול להקים סניף בקניון מוכר ובעל שם. בעלי קניונים מובילים רוצים להחזיק במתחמם מסעדה של רשת בעלת מוניטין שתשמש להם כחנות עוגן, ולכן, לרוב, תיתן לה תנאים מועדפים. כל אלו גם יחד ואלמנטים נוספים מספקים לכל זכיין נתוני פתיחה טובים שיתרמו למכירות ורווחים. המכירות יגיעו, איפה, מלקוחות מושבעים של הרשת ומלקוחות מזדמנים הנמצאים בשפע בקניון.

הזכיין מתחייב למספר דברים כאשר הוא חותם על חוזה זכיינות. ראשית הוא משלם לפירמה סכום ראשוני שאיננו מוחזר תמורת קבלת הזיכיון. בנוסף, סכומים חודשיים הנקבעים על פי אחוזים מהמכירות. כן, הוא משלם סכום קבוע עבור הפרסום הארצי של הרשת, עבור ליווי עסקי ועוד. הוא מתחייב לרכוש את המוצרים מהרשת עצמה ולעבוד על פי תפריט שנקבע על ידה. כמובן, שניתן לערוך התאמות שונות בתפריט בהתחשב באזור שהמסעדה ממוקמת, בסוג הלקוחות ועוד, אבל הכול בתיאום עם הנהלת הרשת. לפני התחלת הפעילות המשותפת ייחתם הסכם מתאים המוגש על ידי הרשת והמותאם לצרכיה. מומלץ לכל צד לקבל ייעוץ עסקי לפני קבלת זכיינות מסעדה. במיוחד, חשוב הדבר לזכיין אשר איננו מכיר לעומק את התחום ועלול לעשות שגיאות קשות.

הסדנאות שלנו