זכיינות מפעל הפיס

מפעל הפיס הינו גוף אשר מכירותיו החודשיות והשנתיות עצומות. אחת הסיבת לכך היא כי אנשים אוהבים להמר מתוך תקווה שזכייה אחת טובה תעשיר אותם. הגוף הנ"ל מוסר את עמדות המכירה לזכיינים אשר נמצאו מתאימים לכך. קיימות מספר עמדות זכיינות: בתוך חנויות פרטיות, בדוכנים המוצבים ברחובות ובדוכנים בקניונים. ניהול כל סניף כזה נעשה בצורה עצמאית והזכיין אינו נחשב כעובד שכיר. אחת התחייבויותיו היא להעמיד ערבות כספית על פי דרישת מפעל הפיס.

זכיינות מפעל הפיס נחשבת לעסק טוב והזדמנות עסקית עבור רבים והניסיון מלמד כי בעל סניף המנהל היטב את ענייניו יוצר רווח למפעל ולעצמו. הרווח נגזר מאחוז קבוע מהמכירות והוא יכול לעלות ככל שבעל הסניף יודע למכור את כרטיסי המזל. יש מבחר ענק שלהם והביקוש אליו גדול מאוד. במקרים רבים, מתחייב הזכיין למכור אך ורק כרטיסי מזל של מפעל הפיס. ובנוסף, לנהל את הסניף על פי מדיניותו. הגוף עצמו מעניק תמיכה כללית ופרסום, מפתח כל העת מוצרים חדשים ומספק גב חשוב לזכיינים. מעבר לרווח הכספי זוכים המצטיינים לצאת לטיולים בעולם על חשבון המפעל.

זכיינים אשר בבעלותם חנות קיימת, כמו: קיוסק, בית קפה ועוד מצרפים את הפעילות הזאת ונהנים מרווחים נוספים. אחרים אשר עוסקים רק בזה חייבים להתנהל אחרת ולשווק עצמם כל העת כדי לזכות בנפח מכירות רב יותר. שתי השיטות טובות למפעל הפיס. לחנות פועלת נכנסים כל העת לקוחות והם, במקרים רבים, רוכשים כרטיסי פיס על הדרך. זכיין שעוסק רק בזה ישקיע מאמצים רבים וחלק גדול מרווחיו ילכו למפעל. כל זכיין חייב לדעת כי יש צורך ברישום ברשויות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ וכי מדובר על ניהול עסק לכל דבר ועניין. ככל שיקדיש מעצמו יותר כן ירוויח רבות.

הסדנאות שלנו