ייעוץ פיתוח עסקי

מנהלי ובעלי עסקים רבים נזקקים מעת לעת לייעוץ המוגדר כייעוץ אסטרטגי. הייעוץ הנ"ל נועד לספק למנהל מבט כולל מגורם חיצוני על העסק עצמו, על מצב השוק בו הוא פועל ומגמותיו, על הסביבה העסקית ועוד. יש מקרים בהם קבלת ייעוץ פיתוח עסקי כזה יזום על ידי הבעלים החשים כי ביצועי העסק אינם עומדים בציפיות. או שהתוצאות העסקיות השנתיות מעידות על כשלים ועוד. ייעוץ כזה מתבקש גם בעת פיתוח מוצר חדש, כאשר נכנסים לנישה נוספת, לפני רכישת עסק קיים ועוד. ישנן חברות ייעוץ עסקי רבות בחוץ, אך אנו ממליצים על קובי לופו בתור מומחה בתחום.

מנהלים רבים עסוקים בשגרת העבודה השוחקת הגוזלת את מירב זמנם ותשומת ליבם ואינם ערים לתהליכים שונים הגורמים לשינוי בסביבה העסקית הקרובה שלהם. יש מקרים בהם השינויים נעשים בתהליכים ארוכי טווח שהינם איטיים ולא תמיד מזהים אותם בעוד מועד. מומחים יודעים לזהות ולנתח אותם ולהסיק מסקנות. ייעוץ פיתוח עסקי מספק תובנות לגבי נושאים אלו ואחרים נוספים. יועץ ארגוני הוא המשלים ואומר איך לעשות את ההתאמות הפנימיות בתוך הארגון. לעיתים, זה שינויים פרסונאליים בשדרת הניהול והזרמת אנשים חדשים למערכת, יש מצבים שיוצע לקבל שירותים חיצוניים של בעלי מקצוע מומחים ועוד.

פיתוח עסקי אמור להוביל את העסק קדימה, להביא להגדלת מכירות שיספקו את הרווחים אשר לשמם העסק קיים וכדומה. הוא מכוון אל המנכ"ל וסגנו ואף אל שדרת הניהול הגבוהה של בית העסק שאחראית, בין היתר, על הפרסום יחסי הציבור, השיווק והמכירות.  כל יועץ פיתוח עסקי מכין תכנית מסודרת ועורך את הבדיקות הנדרשות על הארגון המזמין את השירות ועל הנישה בו הוא פועל. את התכנית הוא מגיש לעיון ולביצוע. מומלץ לפנות ליועץ בעל מוניטין המכיר לעומק את מצב השוק. הוא יכול ללוות את הארגון העסקי בעת עריכת השינויים ואף לאחר מכן. אם אתם מעוניינים בייעוץ לפתיחת עסק, פנו אלינו עוד הום.

 

הסדנאות שלנו