מדריך פתיחת עסק

רבים מעוניינים לפתוח עסק עצמאי מהיסוד על מנת ליצור רווחים ולהתבסס כלכלית. בעלי החזון שביניהם רוצים להתפתח הלאה ולהתקדם למען צבירת הון, הגשמה עצמית, סיפוק ועוד. צריך להדגיש. חשוב לפתוח עסק בתחום מוכר שהיזם התנסה בו כשכיר או כמנהל. יש להיות מצויד בכישורים מתאימים ובחוש עסקי מפותח ועוד. יש צורך להקים עסק על פי תכנון מסודר הכולל נקיטת שלושה שלבים חשובים כדלהלן:

 אפיון העסק – יש צורך לבחור את התחום, להחליט על השירות או המוצר אותו מספקים, לבחור את קהל היעד,   לבחור שם מתאים המשקף את הפעילות, להחליט על מיקום העסק (בבית, במשרד שכור וכדומה), לערוך רשימת ציוד וחומרי גלם נדרשים, להעריך את גובה ההון התחלתי הנדרש ולהכינו, לקבוע לוח זמנים עד לפתיחה ועוד. אפיון העסק מספק התמקדות הכרחית.

תכנית עסקית – יש צורך בהכנתה כדי לקבל מושג על הצד הפיננסי והכלכלי שבעניין. היא כוללת עלויות הקמה, הוצאות צפויות לרכישת ציוד וחומרי גלם, לפרסום, לדמי שכירות ומיסים, וכן, הוצאות אחרות כולל הערכה לבלתי צפויות. כן. תהיה הערכה לתזרים מזומנים, לצפי לתקבולים ורווחים וכיוצא בזה. תכנית עסקית מחויבת כדי לערוך תכנון פיננסי ועל מנת להכין רזרוות למקרים מיוחדים.

הגדרת העסק והיקפו ורישומו ברשויות – ניתן להקים שלוש ישויות: חברה בע"מ, עוסק מורשה ועוסק פטור. לכל ישות יש יתרונות וחסרונות והבחירה נעשית על פי צרכי העסק, היקף פעילותו, טעמו, צרכיו ורצונותיו של היזם ועוד. צריך לזכור, כי תמיד ניתן ללכת מהקל אל הכבד. כלומר להתחיל עם עוסק פטור אשר אינו מחויב בהוצאת חשבוניות ובהתחשבנויות עם מע"מ. לעבור לעוסק מורשה אשר יכול כבר להתנהל כעסק גדול, ולבסוף, לפתוח חברה בע"מ ולהעביר את כל הפעילות אליה. הקפדה על כללים אלו חשובה ותסייע לכל איש עסקים. תהליך פתיחת עסק הוא לא דבר פשוט ואנו ממליצים להעזר במומחה בתחום.

 

הסדנאות שלנו