מהי זכיינות

זכיינות היא למעשה שיטה שיווקית עסקית בה תאגידים יכולים להרחיב את עצמם. שיטה זו מיושמת על ידי מערכת יחסי גומלין בין רשת לבין יזם המחויב כלפיה. הרשת מעניקה ליזם הפרטי את האפשרות להשתמש בידע המקצועי שלה, במיתוגה ובמוצריה, כאשר היזם משלם לה בתמורה לרווחים אשר הוא מפיק כתוצאה מהתקשרות זו תגמולים כספיים מרווחיו. הרשת והזכיין מגדירים את מערכת היחסים ביניהם על ידי חוזה זכיינות .שיטה זו החלה להתפתח בארצות הבית בשנות ה 50 והמשיכה להתפתח מאז ע"י חברות בתחום המזון והמלונאות בעיקר. כיום שיטה זו קיימת כמעט בכל התחומים העסקיים המוכרים לנו. הרבה אנשים לא יודעים מהי זכיינו, כמה עולה זכיינות ואיך נכנסים לעולם הזה בכלל.

 בכדי להבין מהי זכיינות, יש להבין תחילה מהו זיכיון ומהו זכיין.

מהי למעשה שיטת הזכיינות?

כפי שצוין, בכדי להבין מהי זכיינות יש להכיר תחילה את הגורמים הקשורים זה ואת מערכת היחסים העסקית ביניהם. בזכיינות מתקיימת מערכת יחסים בין רשת מזכה לבין זכיין.

  • זיכיון – הוא למעשה הוא בראש ובראשונה הסכם משפטי, באמצעותו מעניקה רשת מסוימת רשות, לאדם פרטי להשתמש במוצריה, סימני המיתוג והמוניטין שרכשה וכן להפיק מהם רווחים. חוזה זכיינות מגדיר את החובות והזכויות של הרשת המזכה ושל היזם מבחינה ניהולית וכלכלית.
  • רשת מזכה – זוהי רשת אשר מאפשרת ליזם פרטי לעשות שימוש במוצריה ובסימני המיתוג שלה למשך זמן מוגדר, וזאת בכדי להרחיב את פעילותה של הרשת. בתמורה להענקת הזיכיון, תקבל הרשת תגמולים כספיים מתוך הרווחים אשר מפיק הזכיין בזכותה.
  • זכיין – יזם פרטי השואף להקים עסק עצמאי, אשר רוכש מרשת מסוימת את האפשרות למכור את מוצריה ולהשתמש בסימני המיתוג שלה. הזכיין למעשה מקים סניף ל אותה רשת, אך סניף זה ורווחיו יהיו בבעלותו הפרטית. יחד עם זאת הזכיין יהיה כפוף לנהלי הרשת בחלק נכבד מאוד מתחומי הניהול השוטף של הסניף.

 

 

הסדנאות שלנו