מחפש לקנות עסק

הרצון להיות בעל עסק המפרנס את בעליו קיים אצל אנשים רבים. חלקם נכנס אל תחום העסקים כאשר הם מחפשים ומזהים הזדמנות עסקית בתחום אותו הם מכירים ובו אוהבים לעסוק. יש אחרים שהינם בעלי עסק אבל מחפשים עוד אחד דומה המשיק לפעילותם, או אחר אשר ירחיב את הפעילות. אדם אשר מחפש לקנות עסק והעושה זאת מסיבות אלו ואחרות נוספות חייב לדעת כי עליו לבצע תחילה בדיקה מעמיקה. היא תוודא כי הוא נכנס לעסקה טובה וראויה.

בדיקה כוללת, בראש וראשונה, בדיקת הפעילות העסקית, המבקש ירצה לקבל דו"חות כספיים מבוקרים על ידי רואה חשבון הכוללים בין היתר, מחזורי כספים חודשיים ושנתיים, הכנסות והוצאות, רווחים, תזרימי מזומנים וכדומה. בנוסף לכל אלו, יש לבקש חוזים עתידיים, רשימת לקוחות וספקים, מידע על הידע הארגוני, ההון האנושי ופרטים נוספים היכולים לשפוך אור נוסף על מצב העסק. כל אלו ישקפו היטב את מצבו, בנוסף ואם הדבר אפשרי, יש לקבל מידע ממקורות אחרים לצורך הצלבת מידע קיים.

לאחר בדיקת כל הנתונים וההחלטה על התקדמות יש לערוך משא ומתן אשר במהלכו יציג כל צד את עמדותיו. בשלב זה רצוי שהרוכש יגיע כבר עם הערכה לגבי הסכום שהוא מוכן לשלם. אם מבשיל המשא ומתן יכינו עורכי הדין המייצגים את הצדדים את ההסכם המקיף הכולל את כל ההסכמות והאלמנטים הנדרשים. הסכם טוב הוא אחד שבו שני הצדדים מרוצים וחושבים שהוא הוגן. הרוכש צריך לבקש חפיפה ארוכה, ובנוסף, ליווי של המוכר לאורך תקופה עד אשר הוא מתבסס ומכיר את הפעילות לעומק. מומלץ להיעזר ביועצים כלכליים ובכלל זה: רואי חשבון, עורכי דין ומומחים אחרים בעלי מוניטין בתחום רכישות עסקים. הם יסייע בייעוץ, בבדיקות שונות בהכנת הסכם וימנעו טעויות קריטיות.

הסדנאות שלנו