סוגי עסקים בישראל

בישראל קיים מגוון רחב של עסקים מסוגים שונים. סוגו של העסק נקבע על פי מספר פרמטרים כגון, גודלו והקף הכנסותיו. כלל העסקים הקיימים היום בישראל מתחלקים לכמה סוגים:

  • עוסק מורשה
  • עוסק פטור (אשר היה נקרא בעבר עוסק זעיר)
  • חברה פרטית בע"מ
  • חברה ציבורית

רק לאחר קבלת ההחלטה על סוגו של העסק ניתן יהיה להתחיל את הפעילות העסקית עצמה. כאמור סוג העסק נקבע על פי מספר פרמטרים הקשורים להיקף הפעילות שלו. קיימים עסקים קטנים הכוללים את בעל העסק עצמו או מספר קטן של עובדים ומהצד השני ישנם עסקים גדולים המעסיקים עשרות ומאות של עובדים. כמו כן ישנם עסקים אשר מוכרים ומשווקים מוצרים וישנם כאלו המספקים שירותים שונים. יחד עם הגדרת גודלו של העסק, ישנם קריטריונים המגדירים את סוג העסק על פי גובה ההכנסות והרווחים אשר הוא מייצר. בישראל סוגי עסקים רבים המאפשרים יצירת הזדמנות עסקית להרבה אנשים.

הזדמנות עסקית

כיצד יוגדר סוג העסק?

  • עוסק פטור – מדובר על עסקים קטנים בעלי היקף הכנסות נמוך מתקרת ההכנסות הקבועה בחוק. עסקים אלו יהיו פטורים מגבייה ותשלום מס ערך מוסף.
  • עוסק מורשה – אלו עסקים אשר היקף הכנסותיהם עולה על תקרת ההכנסות הקבועה בחוק. לרב מדובר בעסקים עצמאיים והם מחויבים בגבייה ובתשלומים של מס ערך מוסף.
  • חברה פרטית בע"מ – חברה בע"מ זהו למעשה מונח המגדיר גוף עסקי ואופיו מורכב באופן משמעותי מאופיים של עסקים שהינם עוסק מורשה או עוסק מורשה. כאשר עסק מוגדר כחברה בע"מ, הוא הופך להיות למעשה ישות משפטית נפרדת מבעל העסק.
  • חברה ציבורית – מדובר בחברות אשר מנפיקים בבורסה. הציבור אשר רוכש את מניות החברה הופך למעשה להיות חלק מבעליה. לרב יהיה בעל מניות אחד דומיננטי, אשר מחזיק ברשותו את רב המניות מכאן את רב השליטה בחברה ובנוסף שותפים קטנים המחזיקים מספר קטן של מניות.

 

 

 

 

הסדנאות שלנו