עזרה בפתיחת עסק חדש

הקמת עסק היא תהליך מורכב מאוד. יש לחשוב על נושאים שונים, לקבל החלטות משמעותיות ולבצע אין ספור של פעולות נדרשות והכרחיות. לכל מהלך יש חשיבות וההשפעה שלו עשויה או עלולה להשליך על העתיד – לחיוב או לשלילה. משום כל האלמנטים הללו, ואחרים נוספים, יש צורך להתייעץ עם מומחים לנושא ועם כאלו אשר התנסו בעצמם או ניהלו פתיחת עסק חדש עבור לקוחות קודמים. עזרה בפתיחת עסק חדש הינה, אם כן, מחויבת ויש להיעזר ביועצים עסקיים המתמחים בתחום. בין אם אתם מעוניינים בהקמת עסק מזון או חנות בגדים, פתיחת עסק דורשת מחוייבות.

כל יועץ מקצועי יאמר את הדברים הבאים: חשוב להבין בתחום אליו נכנסים. יש לצבור ניסיון קודם כשכיר, כמנהל, או בעת לימודים כולל התמחות נדרשת. בנוסף, יש צורך בחוש עסקי, ביכולת ניהול, בסיבולת, באופי המתמקד במטרה ושואף אליה ועוד. חלק מהאלמנטים הללו מקורם באישיות ובכישורים אישיים וחלק נרכש. בנוסף לכל אלו, יוסיפו המומחים כי יש לנהל את ההקמה בשלושה שלבים עוקבים שמהווים חלק מתהליך מסודר שתחילתו ברעיון וסופו בעסק המתחיל לפעול בצורה טובה. יש מגוון רחב של סוגי עסקים, בחרו תחום שמעניין אתכם.

שלושת השלבים הם אפיון העסק, הכנת תכנית עסקית, וכן, הגדרת היקפו, בחירת הישות שלו ורישומו ברשויות. אפיון נועד, בין היתר, להתמקדות וכולל בחירת תחום הפעילות, בחירת קהל היעד, בחירת המקום ממנו רוצים לנהל, קבלת החלטה על שם המשקף את הפעילות, הערכת והכנת הון ראשוני, קביעת לוח זמנים לפתיחה ועוד. תכנית עסקית נותנת מושג על הפעילות הפיננסית והכלכלית הצפויה. כאן יסופקו הערכות על הוצאות צפויות ביניהן: פרסום, ארנונה, שכירות, רכישת טובין וכלים ועוד. כן, תינתנה הערכות על תזרים מזומנים עתידי, צפי לתקבולים והכנסות וכיוצא בזה. ניתן לבחור אחת משלוש ישויות: עוסק פטור, עוסק זעיר, או חברה בע"מ. יועצים כלכליים ועורכי דין יכולים לסייע רבות בייעוץ, ליווי, הכנת תכניות עסקיות, רישום, ייצוג וכדומה.

הסדנאות שלנו