עסקים קטנים למכירה

יש מצבים בהם בעלי עסקים קטנים מעוניינים למכור אותם מסיבות שונות. לעיתים, זה בגלל גיל מתקדם, מחלה, תחושת מיצוי, מעבר מגורים ומסיבות אחרות. הם היו רוצים ליהנות גם מפירות מכירת העסק ומפרסמים אותו באתרי תיווך ובמקומות אחרים. עסקים קטנים למכירה יוצעו לרוכשים פוטנציאליים אשר יתעניינו ויעשו את בדיקותיהם. במידה והם יעלו יפה ותהיה הסכמה משותפת על התמורה תתבצע המכירה. המוכר חייב להיערך לנושא בצורה נכונה ומסודרת והדבר אומר, בין היתר, הכנת מסמכים כלכליים ואחרים.

ההמלצה היא להראות את מצבו האמיתי של עסק קטן למכירה, ומשום כך, יש להציג דו"חות רווח והפסד מבוקרים על ידי רואה חשבון, תזרימי כספים וכל מסמך פיננסי מתאים. במידה וקיים רכוש יש להעריכו, וכאן מדובר על ציוד וחומרי גלם ומלאי מוצרים. אם מוכרים גם את הנדל"ן המשמש את העסק הרי שגם אותו ניתן להעריך. אלמנטים חשובים נוספים שאותם לא ניתן להעריך כספית הם חוזים עתידיים, לקוחות קבועים, ידע ארגוני, כוח אדם וכדומה. כל אלה משקפים את המוניטין של העסק שאף הוא רק ניתן להערכה.

הקונה יקבל את הנתונים וישקלל אותם יחד עם פרמטרים אחרים חשובים שאת חלקם הוא מספק. הוא לוקח בחשבון רעיונות משלו העשויים לשדרג את הפעילות ולהגדיל רווחים, את העובדה שהוא יקבל שכר מהעסק, את יכולות הניהול שלו ועוד. במקרים רבים, ירצה הרוכש ליווי צמוד של המוכר למשך תקופה מדודה עד שילמד את כל העסק ויתאקלם בו. לרוב, נענים המוכרים לבקשה זאת. כל עסקת מכירה כזאת תתבצע על פי הסכם מסודר שבו יוכנסו כל ההסכמות, ההתניות והאלמנטים הנדרשים האחרים. מומלץ להיעזר במומחים כלכליים ומשפטיים המנוסים בתחום. כמובן, שכל צד יביא מומחים מטעמו אשר ילוו אותו עד סיום העסקה.

הסדנאות שלנו