עסק קטן למכירה

בעלי עסקים קטנים הרוצים למכור אותם עושים זאת עקב סיבות שונות. לפעמים הם מרגישים תחושת מיצוי, לעיתים, בגלל גיל מבוגר, מחלות, התחייבויות משפחתיות מורכבות, בגלל מעבר למקום מגורים אחר ועוד. בכל מקרה, עסק קטן למכירה שמניב רווחים יהיה מבוקש על ידי רבים. המוכר והקונה אמורים להסכים על פרמטרים שונים, וכמובן, על המחיר. המוכר יצטרך לשקף לרוכש את מצבו האמיתי של הנכס כפי שהוא יתגלה ממסמכים כלכליים וממידע נוסף שיועבר לו על פי בקשתו.

יהיה צורך בהצגת דו"חות רווח והפסד מבוקרים על ידי רואה חשבון מספר שנים אחורה, ובנוסף, להם, מסמכי תזרימי כספים וכדומה. במידה ולעסק יש רכוש הניתן להערכה, הוא יוצג, וכאן מדובר על נדל"ן השייך לו ושהינו כלול בעסקה, חומרי גלם וציוד, מלאי סחורות ומוצרים קיים ועוד. נתונים נוספים שטוב שייחשפו הם רשימת לקוחות קבועים, הסכמים עתידיים, ידע ארגוני, מצבת כוח אדם ועוד. כל הנתונים האחרונים ואחרים נוספים, משקפים, בין היתר, את המוניטין של העסק. הערכת שווי של עסק קטן למכירה כמו כל עסק אחרת מבוססת על שוויו הכספי ועל הערכת המוניטין.

הרוכש יקבל את כל החומר וישקללו עם אלמנטים נוספים שאותם הוא יכול לספק. הוא ייקח בחשבון תוכניות לשדרוגו, ידע משלו אותו הוא יכול לנצל, יכולות ניהוליות שהוא מביא עימו. הוא יבקש ליווי של המוכר לתקופת ההכשרה ועוד. כל אלו יוסיפו לביטחונו בהצלחת העסק. כאשר כל המשוואה תתאים לו אזי הסבירות לביצוע העסקה תהיה גבוהה. ייערך חוזה מסודר בו יוכנסו כל אלמנטים עליהם מסכימים. מומלץ לקבל ייעוץ מיועצים כלכליים המתמחים בתחום וביניהם: עורכי דין ורואי חשבון. הם ילוו את כל העסקה, ישתתפו בעריכת ההסכם וייצגו את הלקוח על הצד הטוב ביותר.

הסדנאות שלנו