קניית עסק עובד

עסקים קונים בנסיבות שונות. כאשר רוצים להתרחב, לסלק עסק מתחרה מהשטח ועוד. רכישת עסק לאניש עסקים מתחילים, למשל, מאפשרת להיכנס לעולם העסקים באופן מסודר ולשיטה זאת יש יתרונות רבים. עסק פעיל וטוב המצוי בתחום מבוקש מכניס כספים על בסיס שוטף, כך, שהרווחים הינם מיידיים. ניתן להעריך את שוויו בצורה נכונה ומדויקת לאחר שמבצעים את כל הבדיקות ההכרחיות. ניתן לכלול בהסכם סעיף שבו מבטיח המוכר ללוות את הרוכש בתקופה החדשה להפעלתו על ידי הרוכש. מומלץ לרוכש, כמובן, להכיר את התחום היטב, לאהוב אותו ולקבל ליווי מקצועי של יועצים פיננסיים ואחרים.

בדיקה הכרחית נקראת בדיקת נאותות וכאן ייבדקו נתונים כלכליים ופיננסיים אודות העסק, ובין היתר: מידע מקיף על תחום פעילותו, מצבו הפיננסי הכולל מחזור עסקי חודשי או שנתי, התחייבויותיו, חוזים עתידיים, יש צורך לראות את תזרים המזומנים ועוד. במידה ומדובר על חברה בע"מ יש צורך לראות מאזנים שנתיים מספר שנים אחורה, וכן, מאזני בוחן מהתקופה המאוחרת. את הדו"חות המבוקרים על ידי רואי חשבון סורקים היטב ומקבלים תמונת מצב מעודכנת. בנוסף לכך, יש צורך בקבלת רשימת לקוחות וספקים, לבדוק ידע ארגוני נצבר, את ההון האנושי ועוד.

השלב הבא הוא שלב ההתמקחות ויש להגיע אליו עם הערכה ריאלית לשווי האמיתי שלו. מטבע הדברים, כל צד ימשוך ינסה להדגיש את הנתונים התומכים בו. לאחר שמגיעים להבנות על המחיר ועל פרטים נוספים יש צורך לערוך הסכם מסודר המכיל בתוכו את כל ההסכמות שהתקבלו. הסכם הוגן המקובל על שני הצדדים הוא מפתח להשלמת העברת הנכס. כדאי מאוד להיעזר במומחים בעלי מוניטין בתחום אשר יכולים לייעץ, לבדוק ולנתח דו"חות, להאיר נקודות חשובות ולהתריע על אחרות חשודות. הם יסייעו במשא ומתן באופן פעיל ואף יכינו את ההסכם.

הסדנאות שלנו