קניית עסק פעיל

קניית עסק פעיל נעשית בהזדמנויות שונות. במקרים רבים, הרכישה מהווה הזדמנות נהדרת להיכנס לתחום העסקים ברגל הנכונה. כלומר: עם עסק עובד המניב הכנסות. כך ניתן לדלג על כל השלבים הקשים של הקמת עסק והובלתו מתחילתו. במקרים אחרים, נהוג לרכוש עסק מתחרה וכך תופסים שתי ציפורים במכה אחת. האחת הינה סילוק מתחרה והשנייה הרחבת העסק. מקרים אחרים הם רצון בהתרחבות, בכניסה לעסקים חדשים משיקים לראשיים ועוד. אין זה משנה מהי הסיבה. יש צורך לבצע את כל המהלך לאחר בדיקה מסודרת ומעמיקה.

הדבר הבסיסי אותו צריך לעשות הוא בדיקת נאותות. משמעותה בדיקת העסק על כל מרכיביו ובמיוחד הכלכליים והפיננסיים. את כל אלו לומדים מדו"חות מבוקרים של רואי חשבון. יש צורך לבדוק מחזורים חודשיים ושנתיים, הוצאות והכנסות, וכמובן, רווח אם קיים. בנוסף לכל אלו, התחייבויות העסק, חוזים עתידיים, תזרים המזומנים שלו וכל מידע פיננסי נוסף היכול לשפוך אור על מצבו. כן, יש צורך לקבל רשימת לקוחות וספקים ומידע על המצב הארגוני שלו, הידע שבו, ההון האנושי שלו ועוד.

לאחר קבלת כל המידע הנ"ל מגיעים לשלב ההתמקחות והמשא ומתן, וכאן רצוי להגיע עם עמדה מגובשת לגבי הסכום אותו מוכנים לשלם. במידה והמשא ומתן מבשיל לכדי סיכומים, יש להעלותם על הכתב באמצעות הסכם מסודר המפרט את כל האלמנטים וההסכמות הנדרשים. כאשר ההסכם הוגן ומקובל על שני הצדדים אזי יש סיכוי סביר שייחתם והעסקה תצא לדרך. מקובל לבקש ליווי של המוכר לאורך תקופה והדבר חשוב במיוחד כאשר הרוכש הוא חדש בתחום העסקים בכלל ובתחום אותו רוכש בפרט. יחד עם זאת, מומלץ לכל רוכש להכיר את התחום ולהיכנס אליו עם ידע וניסיון מוקדמים. מומלץ להיעזר ביועצים כלכליים בעלי מוניטין.

הסדנאות שלנו