רכישת חברה

רכישת חברה נעשית בנסיבות שונות. לעיתים, כאשר רוצים להיכנס לתחום העסקים, בעת שרוצים להרחיב עסק קיים, כאשר רוצים לרכוש מתחרה, לצורך כניסה לתחום משיק לעיסוק המרכזי ועוד. יש הזדמנות שנפתחת בעת הרכישה אבל מאידך, קיימים סיכונים לא מועטים שאת חלקם ניתן לבטל כאשר בודקים לעומק את מצבה. בדיקה כללית נקראת בדיקת נאותות והיא כוללת קבלת מידע פיננסי ומקיף אחר עליה, על בעליה ועל פעילותה. כל הבדיקות הללו גם מאפשרות לקבוע  אם המחיר שנקבע לגביה הוא סביר. ישנן המון חברות ייעוץ עסקי שיכולים לעזור לכם.

דו"חות כספיים מבוקרים מספקים מבט פיננסי וכלכלי נתון. ובכלל זה, תזרים מזומנים, הכנסות, הוצאות, רווח או הפסד. בנוסף, יש לבדוק את פעילותה השוטפת ובכלל זה, לקוחות, ספקים, ידע ארגוני הצבור בה, אנשי הניהול וההון האנושי האחר ועוד. כל אלו יסירו את מעטה האי ודאות סביב הפעילות ויובילו להתחלת המשא ומתן העסקי שבסופו יתקבלו ההסכמות לגבי סכום הרכישה ותנאיה. חברה בע"מ הינה גוף עצמאי שבעלים מחזיקים בה מניות. במסגרת הרכישה רוכשים את מניות הבעלים הקיימים. כדאי לציין כי אחזקת 51% ומעלה מקנה שליטה בחברה. אם אתם מעוניינים בהקמת עסק מזון אנו ממליצים לכם גם לבדוק את האופציה של רכישת זכיון לרשת מזון מובילה.

יש צורך, כמובן, לערוך הסכם מתאים אשר יכלול את כל ההסכמות, התנאים והאלמנטים עליהם הוחלט. הסכם הינו חיוני ונערך על פי חוקים קיימים בתחום. לא ניתן להכניס בו סעיפים המנוגדים ללשון החוק. כמובן, שבכל הסכם כזה ייקבעו תרופות להפרות. מומלץ לאנשים שזו להם טבילת האש הראשונה בתחום העסקי לרכוש חברה בנושא אותו הם מכירים ואשר יש להם בו ניסיון קודם כשכיר, כמנהל ועוד. כמו כן, כדאי להם להשאיר את שדרת הניהול הקודמת עד שהם ילמדו היטב על פעילותה. כמובן, שיש להם צורך לקבל ייעוץ מיועצים עסקיים, רואי חשבון ועורכי דין המתמחים ברכישות של חברות עסקיות פעילות.

הסדנאות שלנו