רכישת עסק

רכישת עסק מסמלת עבור רבים ציון דרך חשוב המסוגל לשנות את מהלך חייהם. רבים אחרים רוכשים עסקים נוספים המתחרים לעסקים אותם הם מנהלים או עסקים אשר משלימים ו/או מרחיבים את תחום פעילותם. בכל המקרים הללו, ובאחרים נוספים, יש לבצע את כל תהליך הרכישה בצורה מסודרת. דהיינו: תכנון, בדיקה לעומק, משא ומתן עם המוכר, הסכמות והכנת הסכם מקיף ומסודר. בדרך זאת מבטיחים, עד כמה שניתן, שהרכישה הינה טובה ועשויה להניב פירות. אם אתם רוצים לבצע רכישת זיכיון לעסק, אנו ממליצים להייעץ עם מומחה בתחום כמו קובי לופו

אדם הנכנס לראשונה לתחום העסקי  חייב לרכוש עסק בתחום אותו הוא מכיר ואוהב. מומלץ גם שיהיה בתחום מבוקש בהווה והעשוי להתפתח בעתיד. בדיקת מצב העסק נקראת בדיקת נאותות ובמסגרתה נבדקים נושאים כלכליים, פיננסיים, ארגוניים ואחרים. דו"חות מבוקרים על ידי רואי חשבון יספקו מידע על מחזורי כספים, תזרימי מזומנים, הכנסות, הוצאות, וכמובן, רווח גולמי ורווח אמיתי. כמו כן, יש ללמוד על הלקוחות, הספקים, הידע והמצב הארגוני, על ההון האנושי הקיים ועוד.

בדיקות אלו, ואחרות נוספות, עשויות לספק הערכה על המחיר המבוקש. אם הוא סביר אזי ניתן לגשת להכנת ההסכם. במידה ולא, יהיה צורך בהתמקחות הנעשית במסגרת משא ומתן שעשוי להניב פירות או להיכשל. הסכם מסודר חיוני מאחר ובו מעלים על הכתב את כל התנאים והאלמנטים המוסכמים. חתימה עליו מעידה כי הצדדים מסכימים לתוכנו ועל כך שהם יודעים שבעת חילוקי דעות יהי הצורך בבוררות חיצונית. הסכם נערך על פי הוראות החוק, ומשום כך, הוא נחשב למסמך משפטי מחייב.

מומלץ להיעזר ביועצים כלכליים, ברואי חשבון ובעורכי דין המתמחים ברכישות עסקיות ובהסכמים הנערכים לגביהם. הם יכולים לייעץ, לבדוק את הדו"חות, להיות שותפים להכנת ההסכם ובאופן כללי, ללוות את הרוכש ולמנוע ממנו ביצוע טעויות קריטיות.

הסדנאות שלנו