שותפות עסקית

שותפות היא היחס הקיים בין קבוצת בני אדם המנהלים יחד עסק שמטרתו הינה הפקת רווחים. ניתן להקים שותפות של עד 20 אנשים (למעט שותפות של עורכי דין ורואי חשבון). ניתן לרשום אותה תוך חודש ימים אבל החוק אינו מחייב זאת. יחד עם זאת, מרבית השותפויות העסקיות הינן בנות 2 אנשים מהסיבה הפשוטה, שכמות רבה של שותפים עלולה ליצור בעיות ניהול קשות אשר יכבידו על זרימת העסק. שותפות עסקית בת שני אנשים שהכימיה ביניהם עובדת היטב ואשר כל אחד אחראי על תחומים בהם הוא מוכשר, תפיק רווחים נאים ותצדיק הקמתה. אם אתם מעוניינים לבצע קניית עסק או לפחות להכנס  שותפים, כדאי להיעזרר ביועץ מתאים על מנת שתוודאו שהחוזה שלכם הוגן.

ישות המוגדרת כשותפות מקובלת מאוד בעסקים. יחד עם זאת, ניתן להקים חברה בע"מ אשר שני בעלי המניות בה  מקבלים 50%  כל אחד. לחברה בע"מ יש יתרונות רבים ואחד המובהקים בהם היא ההגנה על הבעלים מפני נושים בעת פשיטות רגל או הסתבכויות כלכליות. כניסה לכל סוג של שותפות עסקית מחייבת כל אחד מהצדדים בדיקה יסודית לגבי עצם הרצון בשותפות ולגבי המועמד השני. הרצון בשותף נובע מצורך פנימי, מביטחון כלכלי, מרצון לחלק עומס, מרצון לנצל כישורים משותפים ועוד. החלופה לשיטה כזאת היא ניהול עצמי והעסקת אנשים מוכשרים כשכירים לאורך כל שדרת הניהול של העסק.

כאשר מחליטים, בכל זאת, על רצון בשותף יש לבחור באחד המתאים מבחינה כלכלית, ערכית ומקצועית. יש לתאם ציפיות, לערוך תכנית עסקית מפורטת ולחלק תחומים וסמכויות. יש לעגן את כל ההסכמות בהסכם מפורט שיכלול את כל התנאים והסיכומים שהושגו. רבים רואים בהסכם אקט פורמאלי שלא יחזיק בעת סכסוכים ומחלוקות קשות, אבל טוב שהוא קיים מאחר ולדברים שנכתבים יש משמעות וניתן לפרשם. בעת מחלוקות יש לנהוג בכבוד כי האינטרס, בסופו של דבר, הינו משותף. מומלץ להיעזר ביועץ כלכלי המנוסה בנושאים אלו. לא יודעים איך להקים עסק וצריכים עזרה וייעוץ בנושא, פנו אלינו עוד היום.

 

הסדנאות שלנו