הזדמנות עסקית ללא השקעה

רכישת עסק הינה מהלך היכול לשנות מסלול חיים של כל מי שנכנס בפעם הראשונה לתחום העסקי. רכישה טובה של עסק נוסף תשפר מעמד של כל בעל עסק ותגדיל את האפשרות שלו להתפתח. מציאת הזדמנות עסקית ללא השקעה כספית הינה, כמובן, משאת נפשם של אנשים רבים.  ניתן למצוא סיטואציות נדירות כאלו. לעיתים, היזם מביא את הידע ואילו אנשים אחרים מביאים את המשאבים הכספיים, יש מצבים בהם עסק קונה עסק מתחרה המצוי בקשיים ומקבל את הפעילות העסקית חינם בתמורה להמשך העסקתו של בעליו. יש מצבים, בהם מקבלים לקוחות של עסקים הפושטים את הרגל, וגם זאת היא סוג של הזדמנות עסקית.

כל סיטואציה כזאת משדרגת את מעמד העסק או היזם, אבל, יחד עם זאת, יש צורך לעשותה מתוך שיקול דעת. במיוחד הדבר אמור לגבי רכישת עסק בקשיים או קבלת מניות בחברה ההופכת את המחזיקים בהם לבעלי שליטה. יש צורך לבדוק כי אין לעסק חובות שאינם ידועים, תביעות שונות וכדומה. ניתן לקבל עסק כזה ללא החובות והתחייבויות הקודמות, ובכך, להפוך את העסקה למוצלחת במיוחד. בדיקות אחרות שיש לעשות הן קבלת מידע על לקוחות, ספקים, ידע ארגוני בארגון ועוד. כל אלו יספקו תמונה מקיפה על העסק. הזדמנות עסקית יכולה להתבטא בהמון דרכים כמו למשל מכירת עסקים קטנים.

הזדמנות עסקית אחרת ללא השקעה היא קבלת סוכנות קיימת עם התחייבות לתשלום תמלוגים עתידיים שיגיעו מההכנסות של העסק. נדיר מאוד למצוא הזדמנויות עסקיות כאלו והן מקובלות בעיקר במקומות בהם ניתנת תמיכה משפחתית של הורים, אחים וכדומה. במקרים רבים, מוסיפים המשקיעים תנאי שסכומי ההשקעה יוחזרו לאחר הגעת הרווחים. ניתן למצוא הזדמנות עסקית ללא השקעה באתרים לפרסום עסקים או עם קבלת מידע מפה לאוזן וכדומה. בכל מקרה, מומלץ להיעזר ביועצים עסקיים היודעים לסייע במצבים אלו.

הסדנאות שלנו