כמה עולה זכיינות

ישנם גורמים רבים שיש לקחת בחשבון כאשר מבצעים חישוב בנוגע לעלות הקמת עסק באמצעות זכיינות. כמובן שישנם התשלומים הקשורים בהקמה וברכישת הזיכיון, אך יש לחשב בנוסף עלויות והתחייבויות כספיות נוספות אשר הזכיין יצטרך להשקיע כגון, רכישת מוצרי המלאי, דמי השכירות, מה גובה התמלוגים החודשיים שיש לשלם לרשת – כלומר מה יהיה גובה דמי הזיכיון ועוד. תחשיב זה הינו בעל חשיבות גבוהה עבור בחינת נושא הכדאיות. בנוגע לשאלה כמה עולה זכיינות, כמובן שהדבר תלוי בסוג הרשת אליה פנית, עלות הזכיינות תהייה שונה בפתיחת סניף זכיינות של רשת בתי קפה מול פתיחת סניף זיכיון לתחנת דלק.

מרכיבים שיש לקחת בחשבון בחישוב עלויות בתחום הזכיינות

  1. דמי זיכיון – זהו תשלום חד פעמי אשר מאפשר שימוש בשמה ובסימני המיתוג של הרשת המזכה.
  2. תמלוגים חודשיים לרשת – אלו הם תמלוגים אשר מועברים על ידי הזכיין לרשת בתמורה לשירותי ניהול. ישנם תמלוגים חודשיים אשר מועברים לרשת על ידי הזכיין, המהווים אחוז קבוע מתוך הרווחים שהפיק, וישנם דמי ניהול חודשיים קבועים. כל רשת ושיטתה היא.
  3. תשלומים עבור שיווק ופרסום – הזכיין ישלם סכום מסוים עבור פעולות השיווק והפרסום המתבצעים ומוענקים על ידי הרשת. תשלום זה יהיה בדרך כלל, נמוך בהרבה מהעלות האמיתית שלו, אילו היה הזכיין צריך לשווק את מוצריו באופן עצמאי.
  4. עלות השכירות – ובנוסף אספקת ערבויות בנקאיות בנוגע לנדל"ן של העסק.
  5. תשלום ראשוני עבור רכישת סחורה מספקים – הרשת תרצה להבטיח לעצמה שהזכיין לא יעמיד אותה במצב של חובות מול הספקים שלה.

כמובן שבנוסף לעלויות אלו ישנן עלויות שוטפות נוספות, כגון תשלומי שכר לעובדים ואנשי מקצוע נוספים ועוד. חשוב לערוך חישוב מקיף ולהיעזר ביועצים עסקיים.

הסדנאות שלנו