מכירת עסק קיים

אנשי עסקים הרוצים למכור עסק בבעלותם רוצים לעשות זאת מסיבות שונות. לעיתים, הגיל משדר אותות שיש לצמצם פעילות, לעיתים, זה מעבר מגורים בעקבות בן הזוג או מסיבות אחרות, יש מצבים בהם נכנסים לתחום אחר ורוצים לחסל עיסוק בקיים, לפעמים חוסר עניין ומסיבות אחרות. אין זה משנה מדוע מבקשים למכור. כי ברגע שרוצים לקבל תמורה הולמת עבורו יש לתכנן את המכירה היטב ולנקוט בפעולות נדרשות. ניגשים לשאלה איך למכור עסק. מכירת עסק קיים תלויה בשני הצדדים וגם לרוכש יש מה לומר בנידון. הצורך הוא לשכנעו שהעסקה כדאית לו.

המוכר חייב להציג את העסק בצורה האמיתית והמשכנעת ביותר. רוכשים פוטנציאליים ירצו לראות מסמכים כלכליים ואחרים והוא יהיה חייב להציגם. מדובר על תזרימי הכספים, דו"חות רווח והפסד מספר שנים אחורה, ורצוי להציג גם תשקיף קדימה לשנים הבאות. במידה ולעסק יש נכסי נדל"ן הכלולים בעסקה, ובנוסף, ציוד ומלאי קיים, יש להעריכם. פרמטרים חשובים אחרים הם כמות הלקוחות, ידע ארגוני, חוזים עתידיים וכמובן, המוניטין. ערך חלק מהאלמנטים דוגמת נדל"ן וציוד ניתן לקבוע בצורה מדויקת ואילו אחרים כמו מוניטין, הינם מוערכים.

על פי כל אלו ונתונים נוספים כמו: תחום העסק, החדשנות שלו הביקוש לשירותיו ועוד, ניתן לקבוע את הסכום המבוקש. הקונה עצמו יעריך עם המומחים המלווים אותו את כל הנתונים וישקלל אותם מול המחיר. הוא יכול לקחת בחשבון גם הערכות אישיות שלו לגבי החידושים שהוא יכול לספק, ייעול שהוא מסוגל להכניס למערכת, את העובדה שתהיה לו הכנסה ושיקולים אחרים נוספים. במידה וכל אלו יתאימו למשוואה שהוא הכין, הוא יוכל לקבל החלטה ובעקבותיה לגשת להכנת הסכם מסודר. בכל מקרה, בעת מכירת עסק קיים מומלץ לו להתייעץ עם מומחים כלכליים ומשפטיים בעלי מוניטין.

הסדנאות שלנו