עסקים למכירה ללא תיווך

העולם העסקי הינו דינאמי מאוד, ובין היתר, מאופיין בהחלפת בעלויות על עסקים בכל התחומים: ייצור, מסחר, שירותים וכדומה. יזמים ואנשי עסקים קונים ומוכרים ישויות עסקיות שונות כולל חברות, ובמקרים רבים, לאחר חיפושים ארוכים. עסקים למכירה ללא תיווך ניתן למצוא במדיות שונות ובכלל זה בעיתונות, באינטרנט ועוד. איש עסקים הרוצה למכור את העסק שלו יכול לפנות לבעלי עסקים , בתחום בו הוא פעיל. הסיכוי להתעניינות מצידם הוא גבוה. מדובר בהזדמנות עסקית עסקים למכירה, במיוחד, כאשר הם רוכשים מתחרה וכאשר הם מגדילים את מחזורי עסקיהם ללא מאמץ שיווקי נוסף.

בכל מקרה, יש להתכונן היטב למכירה. יש להכין מסמכים פיננסיים וחשבונאיים המציגים את מצבו הפיננסי של העסק. בעסק גדול ומורכב המסמכים יידרשו מספר שנים אחורה. הרוכש יבקש דו"חות כספיים מבוקרים על ידי רואי חשבון, דו"חות רווח והפסד, תזרימי כספים, מצב ההתחייבויות, ובמקביל, צפי הכנסות ועוד. כן, יידרשו רשימת לקוחות, מידע על המצב הארגוני של העסק, נתוני כוח האדם ועוד. כל אלו יציגו בשקיפות גבוהה את מצב העסק ויסייעו למתעניינים לקבל החלטות.

החלטה אחת קריטית היא האם כדאי לו לרוכשו והשנייה החשובה היא באיזה מחיר. בהנחה שהראשונה העקרונית התקבלה לחיוב הרי שאז ייפתח משא ומתן לגבי הסכום המבוקש, תנאי התשלום ופרטים אחרים. עסקים שבבעלותם נדל"ן הנמכר עימם יצרכו לספק הערכת שוויו. כן, ייבדקו עלויות ציוד, מכוניות, חומרי גלם ועוד וכולם יוכנסו לתחשיבים. כאשר הכול מוסכם, ייחתם הסכם מפורט. מקובל ברכישות של עסק פעיל לבקש מהמוכר שילווה את הרוכש בחודשים הראשונים. עסקים למכירה ללא תיווך יכולים להיות, במקרים רבים, עסקים מעולים אלא יש לנהל אותם היטב. רכישה מסודרת בעזרת ליווי של מומחים כלכליים ומשפטיים תמנע נפילות כספיות כואבות ותספק נקודת זינוק נפלאה.

הסדנאות שלנו