עסקים פעילים למכירה

אחת הדרכים להיכנס לתחום העסקים או להתקדם בהם היא באמצעות מיזוגים ורכישות. כאשר איש עסקים רוצה להתרחב בתחום בו הוא פועל או כאשר יש עסק מתחרה המפריע לו הוא ינסה לרכוש אותו על מנת לשפר את מעמדו בתחום. כאשר הוא מאתר עסק כזה מתוך מאגר קיים של עסקים פעילים למכירה. הוא יצור קשר כדי לברר פרטים ראשוניים אודות העסקה המוצעת. לעומת זאת, צריך לציין כי אדם העושה את צעדיו הראשונים בתחום חייב למצוא עסק אשר יש לו ניסיון מוקדם בו כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה. ניתן למצוא זכיינות למכירה ולפתוח עסק זכיינות.

אנשי עסקים אשר מציעים עסקים פעילים למכירה חייבים להתכונן היטב לכך. הם יהיו חייבים להציג את המסמכים הקשורים בעסק. מדובר בדו"חות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, דו"חות רווח והפסד משנים אחורה, תשקיפים לעתיד וכל מסמך אשר לדעתם ישקף את מצב העסק ואת המחיר הנדרש. המחיר נקבע על פרמטרים שונים שאת חלקם ניתן לקבוע במדויק. ערך הנכסים השייכים לעסק, הציוד שברשותו, מלאי הסחורות שיוצרו ומלאי חומרי הגלם ניתנים להערכה במדויק. אם אתם מחפשים רעיונות לפתיחת עסק קטן ולא יודעים במ לבחור, ניתן להיעזר בבן אדם שמבין בתחום כמו קובי לופו.

מעבר לכך, יש נכסים דוגמת מוניטין אותו ניתן רק להעריך. כדי לקבוע הערכתו יילקחו בחשבון, צבר הזמנות, חוזים עתידיים, כמות לקוחות ואיכותם, ספקים, מצבת כוח אדם ואיכותה, המבנה הארגוני של העסק ועוד. בנוסף, חשוב לדעת מה התחום בו פועל העסק. האם הוא עתיד לפרוח או שהוא בדעיכה. הקונה מצידו יבקש, כמובן, לראות את כל המסמכים ויעשה בדיקות נוספות כדי לגלות נתונים חשובים נוספים. ברגע שבדיקת הנאותות שלו הכוללת מידע על רקע המוכר והעסק הינה חיובית, אזי יבשלו הסיכויים לקידום העסקה, היא תצא לפועל על פי ההסכמות שהושגו ולאחר חתימה על הסכם מפורט. מומלץ להיעזר ביועץ עסקי בעל מוניטין לקידום המכירה.

הסדנאות שלנו