מכירת עסקים פעילים

אנשים מבקשים למכור עסקים פעילים מסיבות שונות. במקרים רבים הגיל עושה את שלו ואנשים רוצים לפרוש כליל מפעילות עסקית או לצמצמה.   לעיתים, רוצים לצאת מנישה אחת שאיננה מתאימה יותר לצרכיהם. יש אנשי עסקים הרוכשים עסקים כושלים, מבריאים אותם ומוכרים אותם ברווח. כך או כך, מכירת עסקים פעילים נחשבת לפעילות מקובלת בשוק העסקים הישראלי. הראיה לכך היא ההיצע הרב שיש לחברות תיווך הפעילות בתחום. ניתן למצוא עסקים רבים בתחומים מגוונים המוצעים למכירה. לעסק פעיל יש אפשר לעשות פיתוח עסקי. אתם לא יודעים פיתוח עסקי מה זה ואיך עושים אותו תוכלו להיעזר ביועץ פיתוח עסקי.

מנגד, אחת הדרכים להיכנס לתחום העסקים לאיש עסקים בראשית דרכו היא רכישת עסק קיים ופעיל. ברגע ששני הצדדים מבקשים לעשות את העסקה הרי היא יכולה לצאת לדרך. המוכר קובע את ערך העסק ואת התמורה שהוא מבקש בגינו. התמורה כוללת אלמנטים חשובים רבים. במידה ויש נכסי נדלן אותם מוכרים, יש צורך להעריכם. שווי העסק הפעיל עצמו נקבע על פי פרמטרים שונים דוגמת הציוד, המלאי, כמות הלקוחות, ידע ארגוני, חוזים עתידיים וכמובן, המוניטין. את ערך חלק מהאלמנטים דוגמת נדל"ן וציוד ניתן לקבוע בצורה מדויקת ואילו אחרים כמו מוניטין, הינם מוערכים.

בנוסף, עליו להציג את התזרימים האמיתיים של המערכת הפיננסית, את דו"ח הרווח וההפסד מספר שנים אחורה ,ובמקרים רבים, גם תשקיף קדימה. כאשר כל הנתונים הינם טובים ומספקים הרי שיהיה ניתן לבקש ולקבל מחיר טוב עבור העסק.  לקונה יש צורך לקבל את כל הנתונים הללו ולנתח אותם, הבדיקות הללו מכונות בדיקת נאותות. כלומר: בדיקות מקיפות של מצב העסק. כמובן שיש צורך לברר אם יש עיקולים על חשבונות העסק, או התחייבויות אחרות אשר אינן באות לידי ביטוי במסמכים המועברים. מומלץ להיעזר ברואי חשבון, ביועצים עסקיים ובעורכי דין אשר יכולים לסייע בייעוץ, בבדיקות ובהכנת החוזה המבוקש למכירת העסק.

 

 

הסדנאות שלנו